Nejprodávanější

Návštěvy

TOPlist

Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů


ZÁSADY zpracování osobních údajů zákazníků

Společnost RUCKZUCK-WIK s.r.o. se sídlem ul. Výškovická čp.3086/44, 70030  Ostrava-Zábřeh, IČ: 27855651 („dodavatel“), provozovatel internetového obchodu:

www.podlahyeshop.cz

prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) našich zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) i dalšími zákonnými normami vztahujících se k ochraně osobních údajů.


1.Osobní údaje nezbytné pro uskutečnění obchodu

Těmito zásadami bychom chtěli naše zákazníky ubezpečit, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, zároveň Vás dále informujeme o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme.

Pro úspěšný průběh dodání zboží shromažďujeme tyto osobní údaje:

•Příjmení, jméno


•Fakturační, případně dodací adresa


•Podnikatel IČ a DIČ


•Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa


Shromažďování výše uvedených osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu dodavatele, tj. uzavření smlouvy o dodání a doručení zboží, které si zákazník objednal. K takovému shromažďování osobních údajů zákazníka není potřeba jeho souhlasu.

K uskutečnění obchodu a zaslání Vámi objednaného zboží žádné další osobní údaje neshromažďujeme ani neukládáme, pokud si to sami nebudete přát a nedáte k nim souhlas.

 

2.Souhlas ke shromažďování jiných osobních údajů

Podle GDPR musí být souhlas konkrétní, jednoznačný a svobodně udělený. Subjekt údajů („zákazník“), který souhlas udělil má právo jej kdykoliv odvolat, od tohoto okamžiku již nebudou osobní údaje, ke kterým byl souhlas odvolán, zpracovávány.

Souhlas je nutný zejména při:

•Žádosti o marketingových nabídkách zákazníkům


•Ukládání a archivace po dobu delší než 24 měsíců, i zde je nutný souhlas zákazníka


•Ukládání údajů o vašem chování na webu IP adresa, identifikace zařízení


•V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností RUCKZUCK-WIK s.r.o., Podlahyeshop.cz


3.Účely zpracování osobních údajů


Společnost RUCKZUCK-WIK s.r.o. prohlašuje, že zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění účelů souvisejících s prodejem zboží a zajištění jeho doručení zákazníkům.

Abychom mohli poskytovat tyto služby a zlepšovat je ke spokojenosti zákazníků, zpracováváme osobní údaje. Konkrétně sem patří:

•Zpracování objednávky na zboží objednaného prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace, zákaznické linky či v rámci osobního jednání


•Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu


•Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků


4.Předání osobních údajů třetím stranám


Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. Třetími stranami, kterým na základě oprávněného zájmu Vaše osobní údaje poskytujeme, jsou zejména:

•Přepravní společnosti za účelem dodání Vámi objednaných produktů a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy


•Zpracovatelům na základě oprávněného zájmu – fakturace


•Poskytovatelům služeb zapojených do zpracování dat – ochrana webových stránek a aplikací


U našich externích zpracovatelů vždy vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

 

5.Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Naše webové stránky a ostatní systémy jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Společnost RUCKZUCK-WIK s.r.o. nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.

 

6.Doba uchovávání osobních údajů

V zájmu naplnění Nařízení i Zákona o spotřebitelích ukládáme údaje o zboží, které jste u nás zakoupili, výhradně pro účely reklamace, a to po dobu reklamační lhůty, nejdéle však po dobu 24 měsíců. Po této lhůtě jsou veškeré údaje o zákazníkovi smazány či skartovány a nelze je již dohledat.

 

7.Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány či skartovány; to se však netýká těch osobních údajů, které společnost RUCKZUCK-WIK s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů
 

Sledujte nás na Facebooku

  • Doprava

    Zboží vám dovezeme až domů podle ceníku.

  • Zákaznická podpora

    V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.

  • Akce, slevy

    Odebírejte nás na facebooku a získejte slevu 5%.

Kontakty

RUCKZUCK-WIK s.r.o.
Ostrava-Zábřeh
Výškovická 3086/44
(u Kauflandu)

telefon: (+420) 595 783 070
mobil: (+420) 775 171 818
skype: podlahyEshop
email: podlahyeshop@seznam.cz

Odkazy na spřátelené weby